Aduceti in casa viseriei toate zeciuielile voastre ca sa fie hrana in casa Domnului!

Dinu Ioan, Casier