Mai sunt păstori

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că
nişte magi au venit din Răsărit la Ierusalim. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit
mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Au intrat
în casă, au văzut Pruncul şi pe mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat!
Apoi şi-au deschis vistieriile şi i-au adus daruri: aur, tămâie, şi smirnă.
Păstorii erau cei care aşteptau, cei care făceau de strajă, noaptea… Cei care plângeau
şi se rugau pentru naşterea lui Mesia în inima unui prieten drag. O, de câte ori şi dvs v-aţi
întrebat: de ce oare prietenul meu, fratele meu, sora mea sau tatăl sau mama mea, sau
copilul meu – nu se decide pentru Hristos? Cunoaşte atâtea lucruri din Scriptură! A auzit
atâtea chemări!… M-am rugat de atâta timp ca să se întoarcă şi să se hotărască pentru viaţa
veşnică! De ce nu se naşte Isus în inima Lui?
Sau poate tu însuţi, cel care citești aceste cuvinte ai fraţi şi surori, părinţi sau copii
care se roagă pentru tine! De ce oare nu se naşte Isus în inima ta? Ce anume ocupă locul
cuvenit Lui din inima ta? Sunt lucruri mai importante? Sunt persoane mai importante?
Şi, într-o zi, răsare o lumină nemaivăzută! Se aude un cântec sublim! Nu vă temeţi!
Astăzi, undeva, într-o iesle, se naşte Isus Hristos! Cei care au aşteptat, s-au rugat şi au
sperat, aud vestea şi vin să vadă minunea! Cuvinte de laudă şi mulţumire se revarsă de pe
buzele lor! Mulţumim lui Dumnezeu! S-a petrecut minunea pe care o aşteptam demult!
Bucuria care are originea în inima lui Dumnezeu
pătrunde inimile lor şi se revarsă în cântec.
Şi nu numai aceşti prieteni şi rude se bucură de naşterea lui Isus… Oamenii de
departe, străinii, aud şi văd această schimbare. Tocmai din Răsăritul vieţii lor aud şi vor să
vadă… De aceea vin aproape, şi constată cu uimire că cel care altădată era egoist, rău şi
răzbunător, a devenit prin Harul lui Hristos altruist, plin de bunătate şi dragoste. Cel care era
spaima satului sau bătăuşul de care se temea toată puşcăria este acum un om blând şi
amabil. Cel care nu a avut puterea să se lase de robia tutunului sau a altor vicii, stă acum ca
şi demonizatul din Gadara „îmbrăcat şi întreg la minte” la picioarele lui Isus.
Dragi prieteni! Când auziţi şi vedeţi minunea naşterii lui Isus în inima cuiva, nu ezitaţi
să vă deschideţi vistieria inimii voastre ca să-I aduceţi în dar aurul cuvintelor cele mai alese,
tămâia şi smirna frumos mirositoare ale închinării. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte
şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!

Pastor Daniel Oncea

No Comments Yet.

Leave a comment